Lens trong suốt không màu

130.000

  • DIA : 14.2mm
  • ĐỘ CẬN : 1.0 – 8.0 diop
  • HẠN DÙNG : 12 tháng
  • Chọn độ cận

    Mắt trái
    Mắt phải
  • * 100 % made in Korea
    * Bảo hành 5 ngày