Dry Choco

130.000

 • DIA : 14.2mm
 • GRAPHIC DIA : 13.4mm
 • ĐỘ CẬN : 0.0 – 8.0 diop
 • HẠN DÙNG : 12 tháng
 • Chọn độ cận

  Mắt trái
  Mắt phải
 • * 100 % made in Korea
  * Bảo hành 5 ngày